Όροι Χρήσης

Παρακαλείται ο επισκέπτης να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

Η χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει αποδοχή των παρόντων όρων. Ενδέχεται οι όροι να τροποποιούνται περιοδικά, χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Συνεπώς, παρακαλείστε να τους ελέγχετε κατά διαστήματα, καθώς η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει την αποδοχή των όρων που τυχόν έχουν αλλάξει.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχει το “goldenbet.com”, πρέπει να καταβάλετε το προβλεπόμενο τίμημα συνδρομής. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται επιστροφή, εν όλω ή εν μέρει, του τιμήματος αυτού στον καταβάλλοντα συνδρομητή. 
Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή απορίες, ή υπάρχει κάποια διάταξη που δεν καταλαβαίνετε, μην διστάσετε να στείλετε email με οποιαδήποτε ερώτηση σε μας στο  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η είσοδος και χρήση του απαγορεύεται ρητώς σε άτομα κάτω των 18 ετών ή άτομα που στερούνται της δικαιοπρακτικής ικανότητας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

 1. Το “goldenbet.com” παρέχει στους συνδρομητές του αποκλειστικώς  και μόνον στατιστικές εκτιμήσεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν εξασφαλίζουν επαλήθευση. Οι συνδρομητές έχουν την εξ ολοκλήρου ευθύνη για τις αποφάσεις τους αναλαμβάνοντας εξίσου την ευθύνη για τυχόν ζημιά από ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στοιχήματα.
 2. Με την καταβολή της συνδρομής και την αποδοχή της εγγραφής, ο συνδρομητής αποκτά πρόσβαση στις ειδικές στατιστικές εκτιμήσεις του “goldenbet.com”. Το “goldenbet.com” υποχρεούται να παρέχει στους συνδρομητές τουλάχιστον 70 στατιστικές εκτιμήσεις σε μηνιαία βάση.
 3. Απαγορεύεται αυστηρώς στους συνδρομητές να αναδημοσιεύουν, να διακινούν ή να πωλούν τις στατιστικές εκτιμήσεις της “goldenbet.com”. Οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις προβλεπόμενες αστικές και ποινικές κυρώσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων ειδικότερων νόμων.

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται αποκλειστικά και μόνον σε ενήλικες, που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Το “goldenbet.com” προσπαθεί όσο αυτό είναι εφικτό να προστατεύει τους χρήστες του, πολύ περισσότερο δε τους ανηλίκους κατά την επίσκεψή τους στις σελίδες του. Το “goldenbet.com” συνιστά στους γονείς να μεριμνούν ώστε τα ανήλικα τέκνα να μην αποκτούν πρόσβαση στο Internet χωρίς την ανάλογη καθοδήγηση και επίβλεψη. Εάν παρόλα αυτά, ανήλικα άτομα γίνουν συνδρομητές, το “goldenbet.com” δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.
 2. Κατά τη διαδικασία εγγραφής και δημιουργίας ενός συνδρομητικού λογαριασμού, θα πρέπει υποχρεωτικά ο συνδρομητής να επιλέξει ένα μοναδικό όνομα χρήστη (username) και έναν κωδικό πρόσβασης (password). Επισημαίνεται ότι κάθε συνδρομητής δεν επιτρέπεται να  τηρεί άλλον, πέραν του ενός, λογαριασμό στο “goldenbet.com”  (μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α).
 3. Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή του συνδρομητή, ο τελευταίος θα πρέπει να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία, συμπληρώνοντας τα κενά της ηλεκτρονικής φόρμας, επιπλέον δε να δηλώσει υπεύθυνα ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι στο σύνολό τους ακριβείς, αληθείς και χρονολογικά ενημερωμένες.
 4. Το “goldenbet.com διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να αρνηθεί ή/και να ακυρώσει τη δημιουργία μιας συνδρομής ερειδόμενο στην αδυναμία του να επαληθεύσει την αυθεντικότητα των πληροφοριών της εγγραφής.
 5. Κάθε συνδρομητής εγγυάται ότι θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για τη διατήρηση της μ υ σ τ ι κ ό τ η τ α ς του κωδικού πρόσβασής του τηρώντας τις ως κατωτέρω ενδεικτικές και όχι περιοριστικές συστάσεις. Ως εκ  τούτου, απαγορεύεται ρητώς η χρήση τους από οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
 6. Με την εγγραφή του συνδρομητή, ο τελευταίος αποδέχεται ταυτόχρονα και τη συμμετοχή του στο mailing list του ”goldenbet.com”, ώστε να λαμβάνει ενημερωτική αλληλογραφία “Newsletters”. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιθυμεί τη λήψη τους, τότε δύναται να διαγραφεί  δίνοντας τη σχετική εντολή στο “Unsubscribe from the list”, που θα βρει στο τέλος κάθε ενημερωτικού Newsletter, άνευ ουδεμίας περαιτέρω διατυπώσεως.
 7. Οι υπηρεσίες και τα περιεχόμενα του “goldenbet.com” παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» ("as is"), άνευ ουδεμίας εγγύησης ρητής ή τεκμαιρόμενης καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένο σκοπό. Οι στατιστικές εκτιμήσεις που παρέχονται δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση ή ως προτροπή για συγκεκριμένη ενέργεια.
 8. Το ”goldenbet.com” παρέχει αποκλειστικώς και μόνον στατιστικώς υπολογισμένα προγνωστικά, αποκλειστικά πιθανολογικού-εκτιμητικού χαρακτήρα και προσέγγισης, τα οποία ουδόλως συνιστούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, συμβουλή, σύσταση, προτροπή ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση οποιουδήποτε στοιχήματος ή οποιουδήποτε άλλου τυχερού παιχνιδιού. Πάγια θέση μας, η οποία, άλλωστε, προκύπτει και από την επιστήμη των μαθηματικών, είναι πως δεν υπάρχει στατιστικό μοντέλο για το στοίχημα ή επιμέρους προγνωστικά που να επιφέρουν απόλυτη επαλήθευση ή εφαρμογή. Ως εκ τούτου οι συνδρομητές έχουν την εξ ολοκλήρου ευθύνη για τις επιλογές και τις αποφάσεις τους αναλαμβάνοντας εξίσου πλήρως και την ευθύνη για τυχόν οικονομικό κίνδυνο ή ζημιά από ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στοιχήματα οποιασδήποτε μορφής και εκτάσεως.
 9. Το “goldenbet.com” σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις, όλως ενδεικτικώς: νομικής, αστικής ή και ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε ζημιά από επισκέπτες ή τρίτους από αίτια που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση της ιστοσελίδας. Το “goldenbet.com” και τα συνεργαζόμενα με αυτό πρόσωπα δεν φέρουν και δεν αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη ως προς οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες ζημίες τυχόν υποστεί οποιοσδήποτε χρήστης των υπηρεσιών, εξαιτίας ανακρίβειας, σφάλματος, ελλείψεως ή παραλήψεως κ.λπ. οποιασδήποτε πληροφορίας ή στατιστικής εκτίμησης.
 10. Μοναδική υποχρέωση του “goldenbet.com” προς τους συνδρομητές είναι η παροχή στατιστικών εκτιμήσεων σχετικά με αποτελέσματα ποδοσφαιρικών αγώνων. Το “goldenbet.com” υποχρεούται να παρέχει τουλάχιστον 70 στατιστικές εκτιμήσεις σε μηνιαία βάση προς τους συνδρομητές. Οι στατιστικές εκτιμήσεις σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται σίγουρες επιλογές, ενώ ανάλογα με τη σήμανσή τους (Gold, Value, Risky) προσδιορίζεται η πιθανότητα επαλήθευσής τους με βάση το στατιστικό μοντέλο ή άλλες στατιστικές μεθόδους που χρησιμοποιεί το “goldenbet.com”. Η χρήση των στατιστικών εκτιμήσεων εναπόκειται αποκλειστικώς στον συνδρομητή και το “goldenbet.com” δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τις όποιες αποφάσεις του. Σημειώνεται ότι το “goldenbet.com” δεν υποχρεούται να παρέχει σε καθημερινή βάση στατιστικές εκτιμήσεις, αρκεί σε κάθε περίοδο ενός (1) μηνός να παρέχει τουλάχιστον 70 στατιστικές εκτιμήσεις.
 11. Το “goldenbet.com” δεν εγγυάται σταθερό ποσοστό επιτυχίας των στατιστικών εκτιμήσεων. Επίσης το “goldenbet.com” δεν εγγυάται ελάχιστο (minimum) ποσοστό επιτυχίας των στατιστικών εκτιμήσεων.  
 12. Το ”goldenbet.com” δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το ”goldenbet.com” δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Οι χρήστες / μέλη επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Επιπλέον, το ”goldenbet.com” συνιστά στους χρήστες / μέλη του να προβαίνουν στη διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών.
 13. Το ”goldenbet.com” διατηρεί το δικαίωμα όπως μονομερώς τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή, έστω, μέρος αυτών,με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 14. To “goldenbet.com” σε καμία περίπτωση δεν παρέχει υπηρεσίες διεξαγωγής ή τοποθέτησης στοιχήματος προκαθορισμένης ή μη απόδοσης.
 15. Το ”goldenbet.com” θα παρέχει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τις συνηθισμένες διαμορφωμένες συναλλακτικές πρακτικής στο πεδίο της ανταλλαγής πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα, ευθυνόμενο έναντι των συνδρομητών μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια.
 16. Τόσο το σήμα ”goldenbet.com” όσο και το σύνολο του περιεχομένου του ”goldenbet.com”, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και, εν γένει, κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εφαρμοστέες εν προκειμένω διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση  καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Δικαιούχου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό H/Y για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και, πάντοτε, υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ”goldenbet.com” και αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και, εν γένει, προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως συσχετίζεται με το ”goldenbet.com”.
 17. Η χρήση, αναδημοσίευση, πώληση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την γραπτή άδεια του δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων ειδικότερων νόμων.
 18. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται, σύμφωνα με το Κυπριακό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε προκύπτουσας διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην Κυπριακά Δικαστήρια. Σε κάθε, όμως, περίπτωση, το ”goldenbet.com” διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα όπως παραιτείται μονομερώς από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόζει ή και να ερμηνεύει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας διαμονής του συνδρομητή και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές στην δικαιοδοσία της χώρας διαμονής του συνδρομητή.

Το ”goldenbet.com” σας ευχαριστεί για την προτίμησή σας.

The GoldenBet Team

Copyright © 2010-2018 GoldenBet.com. All rights reserved.
Δωρεάν Προγνωστικά Στοιχήματος Ποδοσφαίρου

Developed by Web357